Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

173376 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 145
Περιοχή: Κολωνός
Τηλέφωνο: 2103470051
Κινητό: 6944453876
Τ.Κ.: 10442
Fax: 2130406684
Υπεύθυνος: ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Η εταιρία μας Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε ειδικεύεται στην διαγράμμιση οδοστρώματος όλων των τύπων (εθνικών οδών, χώρων στάθμευσης, ποδηλατοδρόμων, διαβάσεων πεζών, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ). Επίσης αναλαμβάνει: - Διαγραμμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων - Διαγραμμίσεις ποδηλατοδρόμων - Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών - Διαγραμμίσεις εργοστασίων - Διαγραμμίσεις θέσεων στάθμευσης - Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, - Κολωνάκια - Μάτια γάτας - Στηθαία ασφαλείας και μειωτών - Ταχύτητας(σαμαράκια)...
173376 Επισκέπτες:

Μοναστηρίου 145, Κολωνός

173376 Επισκέπτες:

Η εταιρία μας Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε ειδικεύεται στην διαγράμμιση οδοστρώματος όλων των τύπων (εθνικών οδών, χώρων στάθμευσης, ποδηλατοδρόμων, διαβάσεων πεζών, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ). Επίσης αναλαμβάνει: - Διαγραμμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων - Διαγραμμίσεις ποδηλατοδρόμων - Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών - Διαγραμμίσεις εργοστασίων - Διαγραμμίσεις θέσεων στάθμευσης - Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, - Κολωνάκια - Μάτια γάτας - Στηθαία ασφαλείας και μειωτών - Ταχύτητας(σαμαράκια) - Κατασκευή και επισκευή αρμών συστολής διαστολής γεφυρών - Κατασκευή έγχρωμου αντιολισθηρού τάπητα - Βαφή γεφυρών, τοιχίων και τούνελ με χρώματα Antigraffiti Με εικοσαετή εμπειρία στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και με την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία μας εγγυάται την άριστη εκτέλεση των εργασιών όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, την εφαρμογή και τον χρόνο εκτέλεσης και αποπεράτωσης των έργων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγράμμιση οδοστρώματος όλων των τύπων
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγραμμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγραμμίσεις ποδηλατοδρόμων
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγραμμίσεις εργοστασίων
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Διαγραμμίσεις θέσεων στάθμευσης
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Κολωνάκια
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Μάτια γάτας
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Στηθαία ασφαλείας και μειωτών
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Ταχύτητας(σαμαράκια)
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Κατασκευή και επισκευή αρμών συστολής διαστολής γεφυρών
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Κατασκευή έγχρωμου αντιολισθηρού τάπητα
Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΚ.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Βαφή γεφυρών, τοιχίων και τούνελ με χρώματα Antigraffiti
173376 Επισκέπτες:

Μοναστηρίου 145
Κολωνός

Τηλέφωνο: 2103470051
Κινητό: 6944453876

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή: